2011/Oct/05

ในชีวิตของทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
 
บ้างก็ดีขึ้นบ้างก็แย่ลง
 
ทุกๆพยายามสุดความสมารถที่จะเปลี่ยนตัวเองในสิ่งที่ตัว้องคิดว่ามันถูกต้อง
 
แต่การเปลี่ยนแปลงย่อมมีขีดจำกัด
 
ขีดจำกัดของความพอดี
 
คนๆนึงพยายามเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพื่อให้คนมาสนใจ
 
แต่ผลมันกลับออกมาในทิศตรงข้าม
 
ประเด็นคือเพราะอะไร
 
ทั้งที่อยากให้ทุกคนสนใจในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นชอบ
 
ในสิ่งที่คิดว่าคนเหล่านั้นมองมันว่าดี
 
ผมลองมันนั่งคิดพร้อมกับอารมณ์ที่ค่อนข้างฉุนเฉียวทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
 
อาจเป็นเพราะ...
 
การเปลี่ยนแปลงนั่นมันตรงแตกต่างจากรากฐานเดิมมากเกินไป
 
จนคนที่อยู่รอบข้างเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองไปอีกแง่
 
หรือ
 
ในสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดว่าคนอื่นชอบ ไม่เคยถามว่ามันเหมาะกับตัวบุคคลรึเเปล่า
 
หรือ
 
ในสิ่งที่คนเหล่านั้นคิดว่าคนอื่นชอบ ไม่เคยถามว่าชอบเพราะอะไร
 
หรือ
 
สิ่งที่มีอยู่มันไม่ได้ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั่น
 
....................
 
ผมก็คิดได้แค่นี้

Comment

Comment:

Tweet