2011/Jun/14

...สอนเด็กเสมอว่า เหตุผลเป็นสิ่งสำคัญ...แต่ไม่เคยถามถึงเหตุผลเมื่อคนอื่นทำผิด
...สอนเด็กเสมอว่า ควรรู้จักกาลเทศะ   ...แต่ตัวเองไม่รู้ซะเอง
...สอนเด็กเสมอว่า ให้ใช้ปัญญา         ...แต่ตัวเองใช้กำลัง
...สอนเด็กเสมอว่า มีอะไรให้บอกผู้ใหญ่...แต่ตัวเองไม่เคยรับฟัง
...สอนเด็กเสมอว่าอารมณ์เป็นเรื่องรอง  ...แต่ตัวเองจัดเต็ม
...สอนเด็กเสมอว่า คิดอะไรให้รอบคอบ ...แต่ตัวเองก็ยังพลาด
...สอนเด็กเสมอว่าให้ใช้สมอง            ...แต่ไม่เคยสอนให้ใช้หัวใจ
...สอนเด็กเสมอว่าให้เข้าใจผู้อื่น          ...แต่ตัวเองยังไม่เข้าใจ
...สอนเด็กเสมอว่า อย่าให้คนอื่นมาว่าพ่อแม่ได้ ...แต่ก็ยังด่าพ่อแม่คนอื่น
...สอนเด็กเสมอว่าเรื่องIQเป็นสิ่งสำคัญ ...แต่ไม่เคยสอนEQแม้กระทั่งตัวเอง
...สอนเด็กเสมอว่าอย่าเรื่องมาก          ...แต่ตัวเองมาเต็มตลอด
...สอนเด็กเสมอว่าคิดให้ดีก่อนพูด        ..แต่ตัวเองดันพูดไม่คิด 
...สอนเด็กเสมอว่าให้เคารพผู้ใหญ่        ..แต่ดันทำตัวไม่น่าเคารพ 

...สอนเด็กเสมอว่าต้องให้เกียรติผู้ใหญ่      ...แต่ดันไม่ให้เกียรติเด็ก

...สอนเด็กเสมอว่าข้อมุลเป็นเรื่องสำคัญ           ...แต่ตัวเองก็คิดเท่าที่เห็น

...สอนเด็กเสมอว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา   ...แต่ตัวเองไม่เคยใส่ใจใคร

Comment

Comment:

Tweet


ทั้งหมดนี้ เพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนเหรอ embarrassed
55+คิดเหมือนกันบางทีเจอผู้ใหญ่เฮ้ๆอย่างนี้
#1 by Paa orKant At 2011-06-14 09:39,