2011/Mar/06

ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างวันนี้
ถ้าวันนี้วันนี้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริง
ถ้าวันนี้เราต้องล้มขึ้นมาจริงๆ
ถ้าวันนี้เรายืนอยู่บนโลกของความจริง
ถ้าวันนี้เราพลาดขึ้นมาจริงๆ
ถ้าวันนี้ทุกอย่างไมไ่ด้ล้อเล่น
ถ้าวันนี้เราไม่สามารถดึงทุกอย่างกลับมาตรงที่เก่าได้
ถ้าวันนี้เราไม่ได้ตัดสินใจที่จะเดินต่อ
ถ้าวันนี้เราท้อ
ถ้าวันนี้เราบอกตัวเองไม่ได้
ถ้าวันนี้เราเลิก
....
 
แล้วเราจะทำยังไง
 
ผมเพิ่งทำงานโปรเจคใหญ่มาเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ทุกอย่างคิดว่ามันคงจะป็นเรื่องที่ดีงานต้องเสร็จ
ทุกอย่างกลับล้มไม่เป็นท่า
ทุกอย่างจริงๆ
 
...ถ้าอ.ไม่บอกว่านี้เป็นการทดสอบ
ถ้านี้เป็นเรื่องจริง...
 
แล้วเราจะทำยังไง
 
เดินต่อ...หยุดที่เดิม
ความรู้สึกที่ยืนสูงกว่าคนอื่นมันมีความกดดันเยอะจริงๆ
นี้แค่การเรียนในมหาลัย...
แล้วชีวิตหลังจากนี้หละ

Comment

Comment:

Tweet